Porin Seudun Steinerkouluyhdistys ry

Porin seudun steinerkoulun ylläpitäjä on Porin Seudun Steinerkouluyhdistys ry. (Y-tunnus 0514959-2) Yhdistyksen jäsenkunta koostuu oppilaiden vanhemmista.  Koulun toiminnan tukemiseksi yhdistys järjestää erilaisia tapahtumia ja varainhankintaa.

Perinteiset joulumarkkinat ovat osa kouluyhdistyksen ylläpitämää toimintaa. Merkittävä vuosittainen varainhankintatempaus on jazz-majoitus. Jazz-viikon aikana koulu muuntuu majoitustilaksi, jossa useat jazz-vieraat yöpyvät. 
Yhdistys tarjoaa koulun vanhemmille luontevan toimintaympäristön olla mukana koulun toiminnassa.

Yhdistyksen jäsenmaksut lukuvuonna 2022-2023
Yhden henkilön jäsenmaksu 20 € / lukuvuosi. 
Kannatusjäsenen maksu 35€ / lukuvuosi.
Yrityskannatusjäsenen maksu 100€ / lukuvuosi.

Toivottavaa on, että ainakin toinen lapsen vanhemmista on yhdistyksen jäsen.

TÄLLÄ LOMAKKEELLA pääset antamaan tietosi jäsenrekisteriin

Maksut suoritetaan: Porin Seudun Steinerkouluyhdistys ry:n tilille
Nordea: FI72 126 93000 611358


Koulumme Ylläpitomaksu eli ns. koulumaksu on 100 € kuukaudessa / perhe.