Oppilashuolto

Oppilashuolto on koulun koko henkilöstön tekemää työtä. Sen tarkoituksena on luoda oppilaille fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä vaikuttaa kouluympäristön terveellisyyteen ja turvallisuuteen. Yhteistyö kouluyhteisössä ja vanhempien kanssa on tärkeää. Koulussamme toimii oppilashuoltoryhmä sekä vuorovaikutusleikkiryhmä, joka on tarkoitettu lähinnä ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. 

Vuorovaikutusleikit Vuorovaikutusleikkien tavoitteena on mm. oppimisvalmiuksien ja sosiaalisten yhteistyötaitojen vahvistaminen esim. leikin avulla. Kaikki 1.-2. luokan oppilaat pääsevät pienryhmissä leikkimään. Tarvittaessa voidaan koota myös erillinen ryhmä tilanteen mukaan. Vuorovaikutusleikeistä vastaa LO /ER Minna Koivistoinen. 

Oppilashuoltoryhmään kuuluvat: erityisopettaja, terveydenhoitaja, koulukuraattori, vuosirehtori ja tarvittaessa luokanopettaja sekä eurytmiaterapeutti. Myös oppilaan vanhemmat voivat osallistua oppilashuoltoryhmän kokouksiin.

Koulukuraattorin työ

Kuraattori on koulussa sosiaalialan ammattilainen. Työn tavoitteena on oppilaiden sosiaalisen hyvinvoinnin ja myönteisen kehityksen sekä koulunkäynnin tukeminen. Kyseessä on matalan kynnyksen palvelu, johon kuka vain koulun oppilas tai vanhempi voi ottaa yhteyttä. Kuraattorin voi ottaa yhteyttä monenlaisissa tilanteissa ja ongelmissa. Tässä joitakin esimerkkejä: kaverisuhteet, yksinäisyys, kiusaaminen, käyttäytymiseen liittyvät pulmat, koulunkäyntivaikeudet, alakuloinen tai ahdistunut olo sekä erilaiset hankalat tilanteet tai kriisit perheissä. Kuraattori tekee yhteistyötä monien tahojen kanssa, esimerkiksi terveydenhuollon ja perheneuvolan. Joskus työskentely saman oppilaan kanssa voi jatkua hyvinkin pitkään, joskus yksi tapaaminen voi viedä asioita eteenpäin. Mieltä painavat asiat voivat olla niin pieniä kuin isojakin. Keskustelut kuraattorin kanssa ovat luottamuksellisia.