Tekemällä oppii

Kissankello

Steinerkouluissa taide ei rajoitu ainoastaan taideaineiden tunneille, vaan se sisältyy päivittäin kaikkeen opetukseen mm. vihkotyönä, sadunkerrontana, lauluna ja soittona. Musiikki, kuvataide ja eurytmia ovat kaikille yhteisiä erillisiä taideaineita.

Eurytmia on liikuntataidetta, jossa musiikki ja puhe muutetaan liikkeen ja eleen taiteeksi. Sen lisäksi, että eurytmia suo taiteellisen elämyksen, se kehittää kehon ja liikkeen hallintaa.

Ilmaisutaitoa ja draamakasvatusta kehitetään vuoden esityksiä valmistettaessa. Vuosien mittaan jokainen oppilas saa paljon esiintymiskokemusta juhlien esitysten ja näytelmien muodossa. Suuret näytelmäprojektit ajoittuvat luokille 5 ja 8, joina vuosina luokka valmistaa koko illan näytelmän. Taiteellisuuden lisäksi steinerkoulussa tehdään runsaasti kädentöitä. 

Toiminnallisuus osana opetusta on merkittävässä osassa myös varsinaisten käsityötuntien ulkopuolella. Esimerkiksi kolmannella luokalla oppilaat viljelevät viljaa ja vihanneksia. Itse kylvetystä viljasta syntyy myöhemmin itse leivottua leipää. Tekeminen värittää oppimista monin tavoin, maantiedon jaksolla saatetaan valmistaa vaikkapa omat karttapallot.

Kädentaidot

Leipominen

Käsityöt