Luokat 1-9

Porin Steinerkoulu on yhtenäiskoulu, jossa tarjotaan opetusta luokille 1-9. Kouluun tuleva lapsi saa oman opettajan ja luokkayhteisön. Tavoitteena on, että sama opettaja opettaa luokkaa ensimmäiset seitsemän - kahdeksan vuotta yhteistyössä aineenopettajien kanssa. Turvallisuus, päivärytmi ja kiireettömyys ovat tärkeitä tekijöitä kasvatuksessa. Koska oma opettaja tuntee luokkansa lapset, se mahdollistaa jokaisen lapsen yksilölliseen kehitykseen paneutumisen opetuksessa. Erillisiä aineenopettajia voi olla esimerkiksi kielissä ja musiikissa. 

Oppikirjoja käytetään opetuksessa lähdekirjallisuutena, mutta oppilaat tekevät omat työkirjansa itse. Äidinkielen, matematiikan, biologian, historian ja muiden teoria-aineiden lisäksi on paljon taito- ja taideaineita, esimerkiksi maalausta, musiikkia, käsitöitä ja puutöitä. Opetus muuntuu vastaamaan lapsen kokonaisvaltaista kehitystä eri luokka-asteilla.

Yhdeksännen luokan lopussa oppilaalla on samat perusvalmiudet, kuin peruskoulun käyneelläkin.