Jakso-opetus

Steinerkouluissa on käytössä jakso-opetus, jossa kaikkia lukuaineita, kieliä lukuunottamatta opiskellaan 2-6 viikon jaksoissa.  Kulloisenkin "pääaineen" opetusta on joka aamu kaksi tuntia koko kyseisen jakson ajan. Tällöin oppilaalla on mahdollisuus paneutua yhteen oppiaineeseen kerrallaan kunnolla ja perusteellisesti. 

Samaan aikaan opetettava pääaine saattaa näkyä muidenkin tuntien opetuksessa. Esimerkiksi historian aikakautta saatetaan käsitellä myös kuvataiteen, musiikin, draaman tai vaikkapa savitöiden tekemisen kautta. Saman opettajan opettaessa eri lukuaineita hän pystyy niveltämään niitä sisällöllisesti toisiinsa ja valmistamaan kiehtovia kokonaisuuksia. 

Kielten opetus

Porin seudun steinerkoulussa aloitetaan englannin ja ruotsin opetus jo ensimmäisellä luokalla. Tällöin oppiminen perustuu lapsen luonnolliseen jäljittelyyn ja opetus tapahtuu lorujen, laulujen ja leikkien muodossa.

7.luokalla alkaa saksan opetus.

Oikeat asiat oikeaan aikaan

Steinerkouluissa opetus pyritään muokkaamaan oppilaan kuhunkin ikäkauteen sopivaksi. Lapsen kasvaessa ja taitojen ja kiinnostuksen kohteiden kehittyessä on myös opetuksen kehityttävä. Näin se säilyy kiinnostavana, taitoihin ja mielikuvitukseen vetoavana. Tätä opetustapaa kutsutaan ikäkausiopetukseksi.