Luokkayhteisön merkitys

Steinerkouluun tullessaan lapsi saa oman luokan ja luokkayhteisön joka pysyy samana koko kouluajan. Sama oma opettaja opettaa luokkaa seitsemän vuotta, ja vielä senkin jälkeen oppilaat pysyvät samassa ryhmässä.

Vuosien mittaan oppilaat oppivat tuntemaan toisensa ja opettajansa perin pohjin. Opettajasta ja luokkatovereista muodostuu tärkeitä pysyviä ihmissuhteita.
Luokan kesken pyritään tietoisesti välttämään arviointia ja kilpailua, jotta siitä muodostuisi mahdollisimman salliva ja turvallinen yhteisö.

Luokka kalliolla