Miksi laittaisin lapseni steinerkouluun?

Selvityksen mukaan vanhemmat kokevat, että heidän oman lapsensa kannalta tärkeimmät kouluvalintaa tukevat piirteet steinerkoulussa ovat:
  • taiteellisen ja kaytännöllisen harjoittelun huomattava osuus opetuksessa
  • sama luokanopettaja seitsemän ensimmäisen kouluvuoden ajan
  • mielikuvitukseen vetoava niin sanottu kuvaopetus
  • lähes koko kouluajan samana säilyvä luokkayhteisö

TOISET VANHEMMAT OVAT PAINOTTANEET MYÖS
  • runsasta kertomusaineiston käyttöä opetuksessa
  • työvihkojen runsasta käyttöä
  • kodin ja koulun yhteistyötä
  • vieraiden kielten opetusta ensimmäiseltä luokalta lähtien
  • yksilöllisyyden huomioimista
  • itsenäiseen ajatteluun ja luovuuteen kasvattamista
Tutustu myös Steinerpedagogiikkaan yleisesti oheisesta linkistä >>

Lähde: Paalasmaa, Jarno: Omassa rytmissä. 
Steinerkoulun idea ja käytännön sovellukset. PS-kustannus 2009.