Jokainen lapsi on yksilö

Jokainen lapsi on erilainen ja kohtaa maailman eri tavalla. Alaluokkien oppilaista löytyy niin äänekkäitä tarmonpesiä kuin hiljaisia ja ujoja pohdiskelijoita, ylipäätään monenlaisia oppijoita. Opettaja pyrkii huomioimaan nämä kunkin lapsen erilaiset tarpeet käyttämällä apuna muun muassa temperamenttikasvatusta.

Hiljaisen oppilaan kannustus reipastumiseen tai päinvastaisesti äänekkään ja energisen lapsen pakottaminen hiljaiseen ja keskittymistä vaativaan työskentelyyn eivät palvele parhaalla mahdollisella tavalla lapsen kasvua yksilönä. Luokkatilanteessa tämä huomioidaan esimerkiksi istumajärjestyksessä, jota laatiessa samankaltaisesti toimivat lapset pyritään istuttamaan vierekkäin.