Mielikuvien voima

Joutsen

Steinerkouluissa kaikessa opetuksessa oppilaan oma ajattelu ja mielikuvitus halutaan säilyttää elävänä. Opettaja kertoo opetettavat asiat oppilaille mielikuvitukseen vetoavasti, niin matematiikassa kuin äidinkielessäkin.

Alaluokilla opetetaan kuvien avuin niin laskemista kuin lukemistakin. Yläluokkien tieteellisemmässä lähestymistavassa kuvaopetus saa uusia muotoja.

Kun lapsi kokee oppiessaan tunne-elämyksen, jäävät asiat  pysyvästi mieleen. Oppilaan sisällä syntyvä mielikuva asiasta on suurin kiinnostuksen herättäjä. Esimerkiksi historianopetus koostuu steinerkoulussa eri aikakausien  kertomuksista ja kuvauksista. Asioita käsitellään myös taiteen keinoin sekä käytännönläheisesti.