Eurytmia

Eurytmia on liikuntataidetta, jossa musiikki ja puhe muunnetaan liikkeen ja eleen taiteeksi. Sitä opiskellaan koulussamme kaikilla luokilla. Eri luokka-asteilla eurytmiatunnit ovat hyvin erilaisia, koska eri ikäkausina lapsi oppii erilaisia asioita ja eri tavoin. Alimmilla luokilla opitaan yleensä opettajaa jäljitellen, mutta mitä ylemmäs luokka-asteilla mennään, sitä itsenäisemmin oppilaat työskentelevät. 

Sen lisäksi, että eurytmia suo taiteellisen elämyksen, siinä tavoitellaan oman kehon ja liikkeen hallintaa ja kehitetään keskittymiskykyä. Eurytmiatuntien aihepiirit liittyvät ko. luokka-asteen kertomus- ja aihesisältöihin.

Eurytmian opetus on tauolla.