Eurytmia

Eurytmia on liikuntataidetta, jossa musiikki ja puhe muunnetaan liikkeen ja eleen taiteeksi. Sitä opiskellaan koulussamme kaikilla luokilla. Eri luokka-asteilla eurytmiatunnit ovat hyvin erilaisia, koska eri ikäkausina lapsi oppii erilaisia asioita ja eri tavoin. Alimmilla luokilla opitaan yleensä opettajaa jäljitellen, mutta mitä ylemmäs luokka-asteilla mennään, sitä itsenäisemmin oppilaat työskentelevät. Lukioluokilla ollaan jo lähellä taiteellista eurytmiaa.

Sen lisäksi, että eurytmia suo taiteellisen elämyksen, siinä tavoitellaan oman kehon ja liikkeen hallintaa ja kehitetään keskittymiskykyä. Eurytmiatuntien aihepiirit liittyvät ko. luokka-asteen kertomus- ja aihesisältöihin.