Kouluyhdistyksen hallintomalli

Porin steinerkouluyhdistyksen hallintomalli.
 
Yhdistys ylläpitää Porin Steinerkoulua. Yhdistyksen jäsenistö muodostuu yhdistyksen varsinaisista jäsenistä, joita ovat koulun lasten huoltajat ja opettajat. Yhdistys valitsee itselleen vuosittain 6+6 jäsenisen johtokunnan.  

Johtokunta taas valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, joka toimii myös koko yhdistyksen puheenjohtajana.