Yhteystiedot

Porin seudun steinerkoulu

Porin seudun steinerkoulu
Tasavallankatu 2, PL 4
28101 Pori
Kanslia  p. 0447779234  
fax 02 634 1101 
Rehtori
Vesa turvanen
rehtori[a]porinsteinerkoulu.fi
p.0445724392
Erityisopettaja
Lasse Luukkonen
p. 0447779233
Koulusihteeri/Talousassistentti
kanslia[a]porinsteinerkoulu.fi
kaisa.kortesoja[a]porinsteinerkoulu.fi
p. 0447779234
Esiopetus
Esiopetuksen varhaiskasvattaja Anu Sjöholm
p. 040 538 9990
Esiopetuksen iltapäiväkerho-ohjaaja Anne Hietalahti
p. 044 7288885
esiopetus[a]porinsteinerkoulu.fi
Opettajat
p. 0447779230
opettajakunta[a]porinsteinerkoulu.fi
Opinto-ohjaaja
Tanja Hiekkapelto
Iltapäiväkerho-ohjaajat
Anne Hietalahti 
p. 044 728 8885
iltapaivakerho[a]porinsteinerkoulu.fi

Terveydenhoitaja
Maija Hammais
p. 044 7010034


Koulukuraattori
Koulukuraattori

Riikka Pelttari
p. 044 701 9242

riikka.pelttari@pori.fi

Kuraattori on tavattavissa tiistaisin klo 12-16 ja perjantaisin 8-12. Oppilasvastaanotto tapahtuu PSYL:n koululla.

Kuraattori voi työskennellä yksittäisen oppilaan, oppilasryhmän ja luokkien kanssa. Kuraattori tekee tarvittaessa yhteistyötä oppilaan opettajien ja mahdollisen tukiverkoston kanssa.  

Kuraattorin työn tavoitteena on edistää ja ylläpitää oppilaan hyvää oppimista ja kokonaisvaltaista  hyvinvointia kouluyhteisössä.

Kuraattoriin voi olla yhteydessä oppilas itse, oppilaan huoltaja/huoltajat, opettaja ja koulun muu henkilökunta.

Kuraattorityö on aina luottamuksellista.  Lukiopsykologi
Lukiopsykologille voi varata ajan psyykkiseen hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Näitä ovat esimerkiksi koulustressi, jännittäminen, ahdistuneisuus, mielialaoireet sekä elämäntilanteisiin liittyvät kriisit. Lukiopsykologin tapaamiset ovat pääasiassa yksilökeskusteluja, mutta tarpeen mukaan tehdään yhteistyötä vanhempien kanssa. Lisäksi lukiopsykologi vetää pienryhmiä vaihtuvista teemoista, antaa konsultaatiota opettajille ja toimii tarvittaessa osana lukion hyvinvointityöryhmää.

Tiina Haukka-Kumpulainen
Lukiopsykologi
Sivistyskeskus/ Porin kaupunki
Otavankatu 3A
28100 Pori
Puh. 050 701 8295

Koulupsykologi 

Koulupsykologin työ suuntautuu pääasiallisesti oppilaiden koulunkäyntiin liittyvien asioiden selvittelyyn ja tukemiseen. Koulupsykologi tutkii oppimisvaikeuksien syitä ja opastaa vaikeuksien voittamisessa. Tarvittaessa koulupsykologi tekee psykologisia tutkimuksia huoltajan suostumuksella ja antaa lausuntoja koulunkäynnin järjestelyistä ja tukitoimista. Lapset ohjautuvat psykologille ensisijaisesti koulun muiden työntekijöiden kautta. Myös vanhemmat voivat tarvittaessa ottaa yhteyttä koulupsykologiin ja varata ajan.

 

Koulupsykologi Pia Nummi

Sivistyskeskus / Porin kaupunki

Puh. 044 701 9740


 


Vahtimestari
Timo Silfver
p. 040 844 6684, 0447779232
Siistijä - Karhufest Oy
Silja Höijer