Perhekohtainen ylläpitomaksu

Perustuslain mukaan perusopetus on Suomessa maksutonta, se kattaa myös materiaalit ja ravinnon sekä tarpeelliset kuljetukset. Opetuksen maksuttomuudesta säädetään tarkemmin perusopetuslaissa (628/1998), pykälässä 31. Porin seudun steinerkoulun vapaaehtoinen perhekohtainen ylläpitomaksu mahdollistaa kuitenkin steinerkoulun pedagogiset erityispiirteet.

Kerran kuukaudessa maksettava ylläpitomaksu on erittäin tärkeä osa koulumme rahoitusta. Koulua voi tukea myös osallistumalla aktiivisesti koulun muuhun toimintaan ja varainkeräykseen. Lisätietoa ylläpitomaksusta ja tukiasioista saa johtokunnalta.

Tällä hetkellä perhekohtainen ylläpitomaksu on 40 euroa kuukaudessa. Maksu on perheelle sama, olipa koulussa kerrallaan yksi tai useampia lapsia.  

Perhekohtainen ylläpitomaksu suoritetaan tilille: 

Porin Seudun Steinerkouluyhdistys ry:
Nordea: FI72 126 93000 611358