KiVa-koulu -ohjelma

kaveria ei kiusata!

Koulumme kuuluu KiVa Koulu -ohjelmaan, joka on opetusministeriön rahoittama, Turun yliopistossa kehitettävä koulukiusaamista ehkäisevä ja vähentävä toimenpidekokonaisuus.

KiVa Koulu on tarkoitettu perusopetusta antavien koulujen käyttöön. Ohjelma kattaa luokka-asteet 1—12 ja toimenpiteet suuntautuvat yksittäisten oppilaiden lisäksi luokkien ja koulujen tasolle — vanhempia unohtamatta.

TAUSTAA

Oppilaan oikeusturva ja hyvinvointi ovat toimintamme kulmakiviä. Elinikäisen oppimisen motivaatio syntyy jo varhaisina kouluvuosina. Kyky ihmetellä, motivoituneisuus ja itseluottamus ovat kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta tärkeitä. Kiusaaminen, henkinen tai fyysinen, ei saa turmella kenenkään oikeutta oman elämän hallintaan. Tutkimusten mukaan niin kiusaaja kuin kiusattu ovat mahdollisia tulevaisuuden syrjäytyjiä. Vahvistaaksemme turvaverkkoa tässä suhteessa liityimme kansalliseen KiVa Koulu -hankeeseen. Se on palkittu ja tutkimuksissa tehokkaaksi todettu nollatoleranssiin perustuva varhaisen puuttumisen malli, josta tulee osa koko koulun toimintakulttuuria. Koko opettajakunta koulutetaan toimimaan yhteisesti sovittujen, avoimien pelisääntöjen mukaan. Syyslukukauden alussa on suunnitteilla yhteinen vanhempainilta kiusaamisesta ja sen torjunnasta. Lue lisää KiVa Koulu -ohjelmasta:

www.kivakoulu.fi