Hallintotoimikunta

Hallintotoimikunta vastaa budjetin suunnittelusta, toimintasuunnitelmasta sekä talouden käytännön toteutuksesta sekä asettaa yhdistykselle tavoitteet varojen hankinnasta. Hallintotoimikunta pitää yhteyttä kirjanpitoyritykseen ja vastaa koulun kaupan liiketoiminnasta sekä ruokalatoiminnan sopimustoiminnasta.

Hallintotoimikunnan yhteyshenkilö: