Yläluokat

Yläluokat käsittävät luokat 9—12. Yhdeksännen luokan lopussa oppilaalla on samat perusvalmiudet kuin peruskoulun käyneelläkin.

Lukion ensimmäistä luokkaa vastaavalle 10. luokalle otetaan uusia oppilaita vuosittain. Yläasteella opetuksen painopiste siirtyy oman, itsenäisen ajattelun kehittämiseen ja tiedonhankintaan. 

Opetusta antavat aineenopettajat, jotka ovat oman alansa asiantuntijoita. Taideaineita ja kädentöitä on edelleen. Opetuksen laaja-alaisuus ja monimuotoisuus ovat tärkeitä. Luontoleirejä ja työelämään tutustumista on vuosittain koulutyön ohella. Steinerkoulu päättyy 12. luokkaan. 

Silloin oppilaat valmistavat laajan päättötyön valitsemastaan aiheesta. Työ voi olla taiteelliskäytännöllinen tai tieteellinen oppilaan mieltymysten mukaan. Viimeisenä vuonna on lisäksi näytelmän tekeminen sekä kulttuurimatka. Matka voi suuntautua johonkin Euroopan kulttuurikaupunkiin tai vaikkapa Afrikkaan tai Keski-Amerikkaan.

13. LUOKKA on ylioppilaskirjoituksiin valmistava luokka, jonka aikana abiturientit keskittyvät valitsemiinsa aineisiin.